Fotosúťaž „Oberačky 2018 v skalických vinohradoch“

Fotografie do súťaže posielajte do 28.10.2018!

Milívinohradníci a vinári, aj tento rok vyhlasujeme 8. ročník fotografickej súťaže „Oberačky 2018 v skalických vinohradoch“. Vašou úlohou bude počas vinobrania, zobrať do rúk fotoaparát, a zaznamenať spoločné okamihy počas vinobrania ve skalických vinohradoch. Fantázii sa medze nekladú! Preto, buďte originálny a vytvorte čo najlepšiu fotografiu. Nesmierne sa tešíme tomu, že o súťaž je čoraz väčší záujem. Preto neváhajte, nastavte fotoaparáty, dajte trošku vínka, zapózujte ale čo je hlavné, s fotografiou sa nám pochváľte!

Zaslaním fotografie, súťažíte o zaujímavé ceny… o aké, dozviete sa neskôr 🙂

Podmienky súťaže:

-každý účastník môže odoslať do súťaže maximálne 3 fotografie
-fotografie je nutné posielať vo formáte: jpg, gif, jpeg, v max. veľkosti 1 MB
-fotografie posielajte na emailovú adresu morong.frantisek@gmail.com
-do emailu uveďte kontaktné údaje (aj telefónne číslo)
-prijaté fotografie sa stávajú výhradným vlastníctvom Vinohradníckeho spolku Skalica
-usporiadateľ si vyhradzuje právo použitia prijatých fotografií na oficiálnej webovej stránke www.spolek.sk, alebo zverejnenia na podujatiach organizovaných Vinohradníckym spolkom Skalica
príjem fotografií končí 28. októbra 2018
-prvých troch víťazov určí komisia zložená z laickej i odbornej verejnosti
-odovzdanie cien sa uskutoční 11.11.2017 o 11:30 hod. ( na podujatí Otváranie mladých vín 2018 11.11 hod. 11 min.)