Členská výročná schôdza 2020

Milí priaznivci VSS, radi by sme Vás informovali, že dňa 19. 01.2019 v nedeľu o 14.00 hod. sa v priestoroch „Svadebky“ uskutočnila výročná schôdza členov Vinohradníckeho spolku Skalica s 52 % účasťou, t. j. prítomných členov na schôdzi bolo 72 osôb , za čo Vám veľmi pekne ďakujeme! Tejto každoročne záležitosti sa už tradične zúčastnili zástupcovia družobných organizácií zo Sudomeric, Petrova a Strážnice, pričom prítomný bol aj predseda Vinnej cesty Záhorie. Úvodom schôdze všetkých prítomných privítal predseda spolku Ladislav Nemčovský, ktorý spoločne s tajomníkom spolku Ladislavom Urikom a ďalšími členmi výboru informovali o stave Vinohradníckeho spolku Skalica. Poskytnuté informácie smerovali o stave členskej základne, minuloročných aktivitách a najmä plánoch na rok 2020. Následne sa postupovalo v zmysle schváleného programu, ktorý bol ukončený diskusiou. Minútou tichá sme uctili bývalých zosnulých členov, ktorých si každoročne pripomíname. Odovzdané boli tiež čestné karty členom, ktorých fyzicky vek presiahol v minulom roku viac ako 70 rokov, ktorí oprávňuje vlastníkov uvedených kariet na vstup na nami organizované podujatia zdarma( avšak musia zaplatiť pohár + katalóg). Ďalšou závažnou informáciou bol odchod dvoch skalných členov z radov výboru spolku a to odchod osôb Jana Trnku a Kamila Kolínka, ktorím predseda spolku poďakoval za dlhoročnú a oddanú prácu, pričom im poprial všetko dobré a najmä pevne zdravie. Na tejto schôdzi ste mali možnosť zakúpiť si členskú známku pre rok 2020 za sumu 6,- €, ktorý tak neurobili môžete tak urobiť v predajni VODOTOPO na námestí slobody. Záverom Vám chceme poďakovat za Vašu dôveru v roku 2019, sme radi, že nami organizované podujatia sa Vám páčia o com svedčí stále stúpajúca návštevnosť. TEŠÍME SA NA ĎALŠIE STRETNUTIA V ROKU 2020, zatiaľ dovidenia…