Cyrilo-Metodejská ochutnávka

Dňa 3.júla 2021 Vinohradnícky spolek Skalica organizoval prvý ročník ochutnávky vín pod názvom Cyrilo-Metodejská ochutnávka vín skalických vinohradníkov a vinárov, ktorá sa uskutočnila od 14.00 hod. v priestoroch nádvoria klubovne na ul. Ružová v Skalici. Ku koštu bolo k dispozícii 114 vzoriek, ktorých pôvod pochádzal z šikovných rúk skalických vinárov. Za tieto vzorky ďakujeme a veríme že aj týmto podujatím prispievame k prezentácii Vašich vín a najmä k zvyšujúcemu sa trendu v oblasti kvality skalického vína. Počas dňa bola pripravená zábava v podobe Veselej harmoniky. Ďakujeme polovnickej spoločnosti Skalica za výborný guláš z diviny, ktorý pripravili priamo na mieste, veríme že ste si na ňom po chutili rovnako ako my. Akciu hodnotíme ako úspešnú a veríme, že sa vidíme o rok na druhom ročníku.


Zdroj fotografií: Facebook Vinári a milovníci vína