Pozvánka na otvorené búdy..

Srdečne vás pozývame na 14. ročník podujatia Deň otvorených búd na Vínnej ceste Záhorie, ktorého organizátorom je Vínna cesta Záhorie. Podujatie sa uskutoční 28. októbra 2023.

CENA VSTUPENKY ZAKÚPENEJ V PREDPREDAJI JE 30,- €. VSTUPENKY V PREDPREDAJI JE MOŽNÉ
SI ZAKÚPIŤ V SKALICKEJ VÍNOTÉKE, ALEBO ELEKTRONICKY NA MAILOVEJ ADRESE VCZ@VCZ.SK.
Viac informácií nájdete na web stránke www.vcz.sk