Spoznávajte vinárov ze Skalice!

Viac informácií na http://www.vcz.sk/index.php/8-aktuality/120-spoznavajte-vinarstva-ze-skalice