Deň otvorených búd v Skalici s novým termínom 17.4.2021


VÁŽENÍ PRIATELIA, NÁVŠTEVNÍCI „DŇA OTVORENÝCH BÚD NA VÍNNEJ CESTE ZÁHORIE“!

S poľutovaním Vám musíme oznámiť, že tohtoročný 11. ročník „otvorených búd“ sa z dôvodu pandemickej situácie v SR a na základe prijatých opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR neuskutoční v tradičnom termíne, posledný víkend v mesiaci október, čo bolo plánované na 24. 10. 2020, ale tento ročník budeme presúvať na náhradný termín 17. 4. 2021.

            Veríme, že sa celková situácia s pandémiou COVID-19 stabilizuje a v tomto náhradnom termíne sa budeme môcť stretnúť, ochutnať už aj nové vína ročníka 2020 a spolu s Vami stráviť príjemný víkend medzi skalickými búdami.

Naše združenie, ako organizátor „Dňa otvorených búd na Vínnej ceste Záhorie“, Vám ponúka nasledovné možnosti riešenia nakladania so zakúpenými vstupenkami.

            1. Zakúpené vstupenky si je možné ponechať a použiť ich na „Deň otvorených búd na Vínnej ceste Záhorie 2021“, v náhradnom termíne 17. 4. 2021. Pre účastníkov, ktorí takto použijú už zakúpené vstupenky, ponúkame špeciálny bonus v rozšírenej ponuke nákupných kupónov na víno o jeden bonusový kupón. (Súčasťou Vinohradníckeho pasu, oprávňujúceho návštevníka k návšteve jednotlivých búd sú aktuálne aj tri kupóny na nákup vína, ktoré od tohto ročníka boli navýšené z hodnoty 3,50 € na 4,00 €.) Návštevníci, ktorí si zakúpené vstupenky ponechajú na náhradný termín dostanú pri prezentácii a odbere výbavy návštevníka jeden bonusový kupón na nákup vín v hodnote 4,- € naviac,  čím získajú v rámci zakúpenej vstupenky možnosť nákupu vín nie za 12,- € ale až 16,- €, ako odmenu organizátora za ich vernosť a spoluprácu.

            2. V prípade rozhodnutia sa majiteľa vstupenky na jej vrátenie, toto je možné len jedným z nasledovných dvoch spôsobov:

2.1.      Zakúpenú vstupenku vrátiť organizátorovi osobne v prevádzke Vínotéka Pri hájku, na adrese Tehelňa 1984/39, pôvodne Vináreň Pri hájku, t.j. miesto kde sa vykonával predpredaj vstupeniek. Organizátor bude vstupenky odoberať späť v nasledovných termínoch:

                        19. 10.   až   23. 10. 2020                             

26. 10.   až   30. 10. 2020      

v čase:             od 10.00 hod do 12.00 hod

                        od 14.00 hod do 16.00 hod  

Mimo tieto určené termíny je možné vo výnimočných prípadoch dohodnúť si vrátenie vstupenky telefonicky na čísle: 0903 726907. 

2.2.      Vstupenky zakúpené prostredníctvom mailu, teda doručené poštou je možné vrátiť nasledovným spôsobom:

            2.2.1.   Majiteľ vstupenky zakúpenej elektronicky svoj zámer vrátiť vstupenku oznámi organizátorovi elektronicky – mailom, pričom v správe musí uviesť svoje meno a adresu, na ktorú mu boli vstupenky organizátorom zaslané, z dôvodu kontroly parity objednávky a číslo účtu, na ktorý majú byť zaslané peniaze.

            2.2.2.   Následne majiteľ vstupenky poštou pošle na adresu            kancelárie organizátora, ktorá je:     

Vínotéka Pri hájku,

Tehelňa 1984/39

909 01 Skalica

            2.2.3.   Po obdržaní vstupeniek organizátorom sa organizátor zaväzuje do 5. pracovných dní odoslať peniaze na účet doručiteľa vstupeniek, po spárovaní jeho mailovej správy s požiadavkou na vrátenie peňazí a nášho dokladu o odoslaní vstupeniek.

                                                                  Výbor OZ VCZ

zdroj: www.vcz.sk