História Vinohradnícke spolku Skalica

Vinohradnícky spolek vznikol na ustanovujúcej schôdzi dňa 10. marca 1961 ako nástupnícka organizácia základnej organizácie Československého ovocinárskeho a záhradkárskeho zväzu. V roku 1965 bola zakúpená budova („Svadebka“ na Potočnej ulici), ktorú odvtedy členovia spolku užívajú a takmer každý rok sa svojpomocne a brigádnicky podieľajú na jej zveľaďovaní.

Významnou zložkou činnosti spolku boli  a sú školenia. Sú organizované jednak spolkom a konajú sa v Skalici alebo sa členovia spolku zúčastňujú týchto odborných podujatí na Slovensku, v Česku, Maďarsku i Rakúsku. Okrem toho sa usporadúvajú exkurzie a poznávacie i družobné zájazdy okrem Slovenska opäť do okolitých krajín.

Nemenej významnou zložkou činnosti spolku boli spoločenské podujatia. Predovšetkým to bolo obnovenie konania vinohradníckych plesov v roku 1993. Okrem toho sa pravidelne každoročne v máji konali a konajú oslavy patróna vinohradníkov sv. Urbana. V kostolíku sv. Urbana sa koná omša, oslavy pokračujú v družstevnej búde alebo aj priamo u vinohradníkov s hudbou, spevom a dobrou náladou. A samozrejme nechýba koštovanie vína.

Vinohradnícky spolek sa takisto podieľal od začiatku na organizácii Trdlofestu – podujatiu venovanému najmä trdelníku a vínu. Jeho členovia nechýbali ani počas Skalických dní, ktoré sa každoročne konajú v septembri. Na konci kalendárneho roka sa koná Katarínske chutnanie mladých vín, resp. Svätenie a ochutnávanie mladých vín v Dome kultúry.