Odborné semináre

Zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení zákona č. 198/2010 Z. z. 

 

Integrovaná ochrana

Ochranársky kalendár 2015 – integrovaná ochrana – Schéma celoročnej ochrany viniča (PDF)

Zoznam prípravkov na integrovanú ochranu viniča v Slovenskej republike (PDF)

Zoznam prípravkov na integrovanú ochranu viniča v Českej republike (PDF)

Smernice pre Integrovanú produkciu hrozna (PDF)

 

Ekologická ochrana

Ochranársky kalendár 2015 – ekologická ochrana – Schéma celoročnej ochrany viniča (PDF)

Ekologická ochrana podľa GALATI (PDF) – Autorizované prípravky na ochranu rastlín a pomocné prípravky, resp. ich kombinácie používané v ekologickej ochrane, odporúčané v priebehu roka podľa prognózy GALATI vitis

Pestovanie a ochrana

Vírusové choroby (PDF)

Fenofázy BBCH (PDF)

Živiny (PDF)

Fyziologické poruchy (PDF)