27. ročník Vinohradníckeho plesu Skalica

Tradičnou každoročnou záležitosťou spolku je organizovanie plesu vinohradníkov, pričom tento rok sa dňa 01.februára uskutočnil jubilejný už 27. ročník plesu Vinohradníckeho spolku Skalica. Miestom diania sa stal už tradične majestátny Dom kultúry v Skalici, ktorý je už akousi samozrejmosťou našich plesov. Večer plesu sa niesol v duchu tanca, spevu a zábavy, k čomu prispela skupina SAPA, ktorá bola v tzv. veľkej sále „kulturáku“. V malej sále nemohol chýbať FS Skaličan, ktorý je svojím zmyslom kvalitne zahrať a zabaviť na ľudovú nôtu široko-ďaleko známy. Návštevníci plesu popíjali, štebotali medzi sebou, spievali a tancovali do skorého rána, pričom veríme a vieme, že sa im domov ani nechcelo. Súčasťou plesu bola vínotéka, kde ste mali možnosť „koštovať“ vína skalických vinohradníkov a bohatá tombola,v podobe cca 175 cien, z toho 11 tzv. zlosovateľných, ktoré bezpochyby svojich nových majiteľov potešili. Ďalej sme na záver prichystaných 13 cien útechy, ktoré boli pomyselnou čerešňou na torte. Vzácnou návštevou plesu bola primátorka mesta Skalica Anna Mierna, ktorá sa stala súčasťou tímu, ktorý moderoval a losoval víťazov cien tomboly.

V neposlednom rade chceme poďakovať všetkým prispievateľom, resp. sponzorom za ich štedré ceny do našej tomboly. Nesmierne si ich vážime a ceníme! Sme nesmierne vďační, že aj napriek aktuálnej dobe sa našlo množstvo ochotných sponzorov, ľudí, ktorí prispeli vecnými cenami, ktoré potešili svojich výhercov.

Záverom ďakujeme návštevníkom plesu, veríme, že ste sa zabavili a o rok sa vidíme opäť. Zatiaľ Vám však sľubujeme, že sa vidíme na ďalších vinárskych podujatiach, ktoré pre Vás v roku 2020 chystáme.

Váš VSS.