Výročná schôdza VSS 14.01.2018

Milí členovia Vinohradnícke spolku Skalica, dňa 14.01.2018 v čase od 14:00 hod. sa ve „Svadebke“ na Potočnej ulici v Skalici uskutočnila výročná schôdza Vinohradníckeho spolku Skalica. Tejto záležitosti sa zúčastnilo 78 členov, ktorých v úvodnom príhovore privítal predseda spolku p. Nemčovský, pričom taktiež predstavil a pozdravil zástupcov našich družobných organizácií Sudoměřice – p. Šredl, Petrov – p. Káčerek, Strážnica – p. Lessl, p. Bráneckeho z Vínnej cesty Záhorie a zástupcu záhradkárov – p. Bačík. Program schôdze a správu činností členom predstavil tajomník spolku p. Urik. Nasledovala správa o hospodárení za rok 2017 a správa revíznej komisie, ktorú prezentovali p. Mikuš a p. Hlavina. Súčasťou bola aj diskusia, ktorá priniesla prevažne mnohé pozitívne a ďakovné spätné väzby k činnosti spolku. Na mieste bolo možné zakúpiť členskú známku pre rok 2018. V prípade, že ste si ju nestihli zakúpiť, môžte tak urobiť v najbližšej dobe vo VODOTOPO na námestí v Skalici, v budove vedľa Domu kultúry. Počas schôdze predseda vyzval všetkých zúčastnených o minútu ticha pre členov, ktorý naše rady spolku opustili a už nie sú medzi nami. Čestný preukaz a potlesk obdržali tí, ktorí sa dožili životného jubilea a to menovite, p. Masaryk a p. Kuba. Záverom už len poznamenáme, že Vám ďakujeme za prejavenú dôveru, návštevnosť a podporu našich podujatí, pričom sa tešíme na ďalšie vzájomne stretnutia, Váš VSS.