Jozefovská výstava vín

11. marca 2018 spolek 0

Dnes 11. marca sa uskutočnila degustácia vín k Jozefovskej výstave vin v Strážnici, ktorej sa aktívne zúčastnili aj detustátori a vinári zo Skalice. Zároveň Vás […]

25. ročník Vinohradníckeho plesu Skalica

29. januára 2018 spolek 0

Tradičnou každoročnou záležitosťou spolku je organizovanie plesu vinohradníkov, pričom tento rok sa 27. januára uskutočnil jubilejný 25. ročník plesu Vinohradníckeho spolku Skalica. Miestom diania sa […]

Členská známka

20. januára 2018 spolek 0

Členskú známku 6,- € si môžete zakúpiť po ukončení výročnej schôdze alebo v predajni VODO-TOPO-PLYN, na Námestí slobody č. 8 (vedľa Domu kultúry) podľa otváracích […]