Festival kráľovských vín 2024 + štatút

Odporúčame

Vinohradnícky spolek Skalica, Vínna cesta záhorie, o.z. a mesto Skalica organizujú výstavu vín Festival kráľovských vín 2024, ktorá sa skutoční v sobotu, 18.mája 2024 v priestoroch Františkánskeho kláštora v Skalici ako sprievodné podujatie tradičného, kultúrno-spoločenského podujatia Trdlofest.

Pozvánka + zber vzoriek vín

Odporúčame

Obraciame sa na Vás s aktuálnymi informáciami, ale hlavne s požiadavkou o podporu vzorkami Vaších vín na DRUŽOBNÚ VÝSTAVU VÍN do Strážnice, ktorá bude 16.3.2024 o 14:00 hod. Zber vzoriek a výdaj fľiaš do Strážnice bude 28.-.29.2.2024 od 17:00 – 19:00 hod. v spolkovom dome vchod z Ružovej ulice. Fľaše BORDÓ Vám vymeníme 1vz.= 3 fľaše 0.75 l.


Hodnotenie vín v Strážnici bude v nedeľu, 10.3.2024 o 9:00 hod. s prezentáciou od 8:00 hod. Prosíme degustátorov, aby sa záväzne prihlásili na hodnotenie vín pri odovzdaní vzoriek vína.


Regionálna Výstava Vín Radošovce bude v nedeľu, 31.3.2024 o 14:00 hod.v DK


Zber vzoriek a výdaj fľiaš do Radošoviec bude 28. – 29.2.2024 od 17:00 do 19:00 hod. v spolkovom dome vchod z Ružovej ulice. Fľaše BORDÓ Vám vymeníme 1 vz = 3 fľaše 0.75 l. Hodnotenie vín 16.3.2024 o 14.00 v DK
Výstava vín KOVÁLOV 9.3.2024, Hodnotenie vín 2.3.2024 o 13.00 hod. zber vzoriek 23.2.2024 v spolkovom dome vchod z Ružovej ulice od 17.00 – 18.00 hod. 1 vz = 2 fl. 0.75 l.


Výstava vín GBELY 31.3.2024 o 14.00 hod. Hodnotenie vín 17.3.2024 o 10.00 hod. v DK, zber vzoriek 8.3.2024 v spolkovom dome vchod z Ružovej ulice od 17.00 – 18.00 hod. 1 vz = 3 fl. 0.75 l.


Pripomíname členom spolku, že členské známky na rok 2024 si môžu zakúpiť v predajni ENRGOMONT na nám. Slobody č.8 / vedľa Domu kultúry / do konca apríla 2024.
Pre ďalšie informácie sledujte našu webovú stránku www spolek.sk a FB profil, alebo informačné skrinky spolku, umiestnené v extraviláne Skalice.


Za porozumenie ďakuje výbor spolku.

Bezpečnostný orez orechu

Odporúčame

Dňa 13.06.2023 sa na nadvorí svadebky uskutočnil odborný bezpečnostný orez orechu z dôvodu starostlivosti o strom a najmä z dôvodu zvýšenia bezpečnostnosti všetkých návštevníkov priestorov nadvoria svadebky. Cieľom bolo zabezpečiť aktuálnu prevádzkovú bezpečnosť stromu, a to najmä v krátkodobom horizonte. Pri oreze sa odstraňovali alebo redukovali konáre: suché aj živé, ktoré narúšajú prevádzkovú bezpečnosť, zlomené, či nalomené so zníženou stabilitou a voľne visiace. Orez vykonal Ing. Peter Bellay (http://www.krajinar.sk/). Týmto mu ďakujeme. Za výbor VSS sa orezu zúčastnili a ruku k dielu priložili predseda spolku Ladislav Nemčovský a Martin Konevalík. 💪

e

Výstava vín na Trdlofest 2023 + katalóg

Odporúčame

Vinohradnícky spolek Skalica v spolupráci s mestom Skalica organizuje tento rok po prvýkrát
Výstavu vín ako súčasť podujatia Trdlofest 2023.
Pri tejto príležitosti by sme Vás chceli požiadať o poskytnutie vzoriek Vašich vín, ktoré budú zaradené do ponuky Výstavy vín
pre všetkých návštevníkov Trdlofestu (18+). Zber vzoriek vín sa usktutoční v dňoch:
streda- štvrtok- piatok 3 – 4 – 5.mája 2023 18:00 – 20:00
v priestoroch spolkového domu Svadobka, Ružová ulica
1 vzorka vína= 3 flaše 0,75l
Pri väčšom počte odovzdaných vzoriek ponúkame:

  • 2 a viac vzoriek- katalóg zdarma
  • 4 a viac vzoriek – katalóg a degustačný pohárik zdarma – 6 a viac vzoriek- vstupenka na trdlofest 2023, katalóg a degustačný pohárik zdarma
    Vína budú ohodnotené v nedeľu, 14.mája 2023, garant odbornej degustácie: Ing.Pavol Snopek
    Štatút Výstavy vín Trdlofest 2023 je k dispozícii tu: www.spolek.sk
    Facebook: Vinohradnícky spolek Skalica ĎAKUJEME VÁM ZA VAŠU PRIAZEŇ, VÁŽIME SI TO!

Výročná schôdza spolku 2023

Odporúčame

Dňa 15.1.2022 sa v priestoroch Svadebky v Skalici uskutočnila výročná schôdza vinohradníckeho spolku Skalica, ktorej sa zúčastnilo 60 členov. Predseda spolku Ladislav Nemšovský všetkých prítomných privítal a zaželal im veľa úspechov, zdaru a zdravia v tomto roku. Minútou tichá sme si uctili pamiatku členov ktorí nás navždy opustili. Výročnej schôdzi sa už tradične zúčastnili aj naši družobní priatelia zo Sudoměřic, Petrova a Strážnice. Prítomní boli aj predseda Vínnej cesty Záhorie Ludovít Bránecký a tiež primátorka mesta Skalica Oľga Luptáková. Tajomník Spolku Ladislav Urik predniesol správu o činnosti spolku za rok 2022, pričom boli tiež spomínané činnosti a aktivity spolku pre rok 2023. V tomto roku nás opäť čaká množstvo podujatí, praktické ukážky a školenia s odbornými lektormi, vinohradnícky ples a najmä Celoslovenská výstava vín s medzinárodnou účasťou. Počas schôdze bola možnosť si zakúpiť členskú známku pre rok 2023 za sumu 6 €. Členskú známku si momentálne môžete zakúpiť vo VODO TOPO vedľa domu kultúry Skalici. Aj napriek nadpolovičnej účasti treba skonštatovať, že účasť bola nižšia a je škoda, že množstvo členov na výročnú schôdzu neprišla. Po výročnej schôdzi nasledoval voľný program. Koštovali sa prinesené vína a tiež sa vzájomne debatovalo.

Ďakujeme všetkým priaznivcom, členom a družobným priateľom za spoluprácu v roku 2022 a tešíme sa na spoluprácu v tomto roku. O všetkých našich činnostiach a aktivitách vás budeme informovať na našej webstránke a tiež na Facebooku vinohradníckeho spolku Skalica.

Váš Vinohradnícky spolok Skalica.