Jubileum predsedu L. Nemčovského

Radi by sme Vas informovali a najmä zaželali nášmu predsedovi Vinohradníckeho spolku Skalica p. Ladislavovi Nemčovskému k životnému jubileu a to k dosiahnutiu 70 roku života! Touto cestou mu prajeme veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody a keďže sme vinohradníci, bohatú úrodu a kvalitné vína.  Prajeme mu, nech ho neopúšťa jeho zapálenie pre prácu v spolku, oddanosť vinohradníctvu a najmä pozitívny prístup k životu, ktorým môže byť pre mnohých inšpiráciou a vzorom. Záverom už len ŽIVIÓ!