Seminár a ukážka rezu viniča a ovocných drevín za nami

Dňa 24. marca sa od 9:30 hod. uskutočnil seminár a praktická ukážka rezu viniča ovocných drevín a to vo vinohrade a sade Ing. Miroslava Janotu. Seminár a praktická ukážka rezu ovocných drevín a viniča sa uskutočnila pod odborným vedením lektora Zdeňka Ungera, ktorý všetkým ukázal svoje umenie a skúsenosti v priamom prenose. Počasie účastníkom seminára prialo čo sa odzrkadlilo aj na ich počte 35 osôb, pričom veríme, že tento bezplatný seminár a ukážka, bola pre Vás inšpiráciou, pričom získané informácie a zručnosti uplatníte pri jarných prácach vo Vašich sadoch a vinohradoch. Záverom ďakujeme Ing. Miroslavovi Janotovi za sprístupnenie jeho sadu a vinohradu, lektorovi Zdeňkovi Ungerovi za jeho praktickú ukážku a najmä Vám návštevníci za Váš záujem.