Výročná schôdza 2019

Milí členovia Vinohradnícke spolku Skalica, dňa 13.01.2018 v čase od 14:00 hod. sa ve „Svadebke“ na Potočnej ulici v Skalici uskutočnila výročná schôdza Vinohradníckeho spolku Skalica. Tejto záležitosti sa zúčastnilo veľké množstvo členov, ktorých v úvodnom príhovore privítal predseda spolku p. Nemčovský, pričom taktiež predstavil a vyzdvihol účasť predsedu VCZ p. Ľudovíta Bráneckého a novozvolenú primátorku mesta Skalica Annu Miernu. Program schôdze a správu činností členom predstavil tajomník spolku p. Urik. Nasledovala správa o hospodárení za rok 2018 a správa revíznej komisie, ktorú prezentovali p. Mikuš a p. Hlavina. Súčasťou bolo predstavenie aktivít a činností, ktoré sa plánujú v roku 2019. Záverom bola diskusia, ktorá priniesla prevažne mnohé pozitívne a ďakovné spätné väzby k činnosti spolku. Na mieste bolo možné zakúpiť členskú známku pre rok 2019. V prípade, že ste si ju nestihli zakúpiť, môžte tak urobiť v najbližšej dobe vo VODOTOPO na námestí v Skalici, v budove vedľa Domu kultúry. Počas schôdze predseda vyzval všetkých zúčastnených o minútu ticha pre členov, ktorý naše rady spolku opustili a už nie sú medzi nami. Záverom už len poznamenáme, že Vám ďakujeme za prejavenú dôveru, návštevnosť a podporu našich podujatí, pričom sa tešíme na ďalšie vzájomne stretnutia, Váš VSS.