Zber vín na ples

22. januára 2018 spolek 0

Milí priaznivci spolku, radi by sme vás požiadali a poprosili o poskytnutie vašich vín, ktoré budú využité k prezentácii Vášho vinarstva vo vinotéke počas plesu, […]

Výročná schôdza VSS 14.01.2018

3. januára 2018 spolek 0

Milí členovia Vinohradnícke spolku Skalica, dňa 14.01.2018 v čase od 14:00 hod. sa ve „Svadebke“ na Potočnej ulici v Skalici uskutočnila výročná schôdza Vinohradníckeho spolku […]

Členská známka

3. januára 2018 spolek 0

Členskú známku 6,- € si môžete zakúpiť po ukončení výročnej schôdze alebo v predajni VODO-TOPO-PLYN, na Námestí slobody č. 8 (vedľa Domu kultúry) podľa otváracích […]