Chránené označenie pôvodu EU pre Skalický rubín

Zdroj titulnej fotografie: FB Mesto Skalica

Dňa 26. januára sa v konferenčnej sále bývalého kina Slobody uskutočnil odborný seminár na tému Skalický rubín, ktorého súčasťou bola veľká vec. Ako ste už zrejme postrehli, podarilo sa takmer nemožné! Skalické červené víno tzv. Skalický rubín, bola pri tejto príležitosti ocenená Certifikátom Chránené označenie pôvodu v Európskej únii, ktorú predsedovi občianskeho združenia Vínna cesta Záhorie Ing. Ludovítovi Bráneckemu odovzdala ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná. Odovzdania a odborného semináru sa zúčastnil spolu s ďalšími členmi Vinohradníckeho skolku Skalica aj predseda spolku L. Nemčovský. Záverom si všetci zúčastnení slávnostne pripili a pokoštovali to naše skalické červené víno – Skalický rubín, ktorý bezpochyby všetkým chutilo.

Zároveň chceme aj touto cestou vzdať česť a poďakovať Ing. Ludovítovi Bráneckemu, pretože práve on, sa so svojou aktivitou, činnosťou a pilnou prácou pričinil o udelenie uvedenej značky Skalický rubín.

Záverom treba poznamenať jednu dôležitú vec,  tento celo-európsky úspech je len akýmsi začiatkom všetkého, neudeľuje nám len privilégia a prestíž, prostredníctvom tejto chránenej značky ale najmä množstvo povinností spojených s ňou. Preto milí vinohradníci, vinári, skaličania, pracujme a vytvárajme tie najlepšie poctivé skalické vína, ktoré nám naša pôda a vinohrady poskytujú, pretože máme jedinečnú možnosť prezentácie vín, nielen na celom území SR ale aj v EU.